Els productes

Hi ha una gran varietat de productes de Comerç Just.

Aquests articles són:

- De gran qualitat

- Elaborats de manera artesanal o semiartesanal

- Produïts amb primeres matèries naturals.