Què és el comerç just?

El Comerç Just és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. Es basa en:

-Condicions laborals i salaris adequats per als productors del Sud que els permetin viure amb dignitat.

-No explotació infantil: Els productes no han estat elaborats per nens o nenes.

 -Igualtat entre homes i dones: Ambdós reben un tracte i una retribució econòmica equitativa.

-Respecte al medi ambient: Els articles es fabriquen a través de pràctiques respectuoses amb l’entorn en què es produeixen.

Per tot això, el Comerç Just és considerat com una eina de cooperació.

El Comerç Just constitueix, a més, un moviment internacional format per organitzacions del Sud i del Nord. El seu objectiu és millorar l’accés al mercat dels productors més desfavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial.

La definició de Comerç Just consensuada internacionalment és:

“El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/es i treballadors/es desfavorits/ides, especialment en el Sud”. (Organització Mundial del Comerç Just, WFTO)