Una proposta d’avaluació de l’educació per al desenvolupament. Unitat de programació de consum responsable

Propuesta didáctica para abordar el consumo responsable en las aulas desde una perspectiva transversal.

Edita: Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món (XECMón)
Año 2011