La Coordinadora Estatal de Comerç Just compta amb un sistema de filiació i acreditació que estableix una sèrie de criteris d’entrada i permanència en la CECJ.

La finalitat d’aquest sistema és garantir que les organitzacions membre compleixin uns requisits per a ser considerades “Organitzacions de Comerç Just de la CECJ”.

 Poden ser membres aquelles entitats formalment reconegudes i registrades com a tal en algun registre oficial de l’Estat espanyol i que compleixin els criteris establerts en el sistema.

 Aquests criteris i la informació requerida estan exposats en el sistema d’acreditació i filiació (aprovat en Assemblea de CECJ  al març de 2011)